Projektet Harmoniseringsprocess för romska dialekter

Ett projekt för att uppnå en gemensam terminologi och en standardiserad stavning för de olika romska dialekterna.

Språkvården i romska på Isof driver projektet Harmoniseringsprocess för romska dialekter. Syftet med harmoniseringsprocessen är att uppnå en gemensam terminologi och en standardiserad stavning för de olika romska dialekterna.

För detta ändamål tar vi fram exempel på ord, nyord och språk. Vi arbetar också med texter som översätts till olika romska dialekter. Underlaget jämförs för att vi ska kunna analysera språkliga likheter och olikheter.

Tanken med detta arbete är att skapa en plattform för alla som är intresserade av det romska språket; både för den som använder språket i sitt yrke och för språkanvändarna. Här kan man hämta material, analysera, informera och stimulera varandra. I den här processen kommer man ofta till samma eller liknande slutsatser när det gäller utvecklingsarbetet kring romsk terminologi.

Nya romska sammansättningar

Vi arbetar också med sammansättningar av nya ord genom att använda de grundord som redan finns i språket.

Exempel: ubåt på arli

I den vardagliga arlidialekten används ett lånord från slaviska: podmornica.

Det nya sammansatta ordet för ubåt är telopanidžali (’något som åker under vatten’). I det här exemplet består det sammansatta ordet av tre romska grundord:

  • telo ’under’
  • pani ’vatten’
  • džali ’något som går eller åker’

Översättarnas betydelse

Det är viktigt att synliggöra de olika dialekterna i det romska språket och lyfta fram denna språkliga rikedom. Det gör vi genom att anlita översättare som talar olika dialekter: kelderasch, lovari, resande, kale, arli och polskromanes med flera.

Det finns olika benämningar för de romska dialekterna, och det finns dessutom olika benämningar för en och samma dialekt.

Arli kan även benämnas erli, erlides och yerli. Det finns alltså olika varianter för att benämna denna grupp och dialekt. Skillnaderna är dock inte så stora, man förstår varandra utan problem.

Exempel: hus på arli

  • I Skopje i Makedonien säger man kher
  • I Bujanovac i Serbien säger man čher