Projektet Behovsinventering för kale och resanderomani

Ett projekt för att dokumentera och sammanställa behov och önskemål runt språkrevitalisering för romska kale och resanderomani.

I projektet arbetar fyra olika projektassistenter med att träffa och intervjua unga språkbärare av romska kale och resanderomani. Syftet är att samla idéer och förslag om metoder för språkrevitalisering utifrån behov som ungdomarna uttrycker.

Intervju i Radio Romano

Eleonor Frankemo, projektassistent som arbetar med resanderomani, har blivit intervjuad om projektet i SR Radio Romano. Här kan du lyssna på inslaget Länk till annan webbplats..

Projektfakta

Projektägare
Språkcentrum romska

Pågår
Hösten 2023