Projektet Bokstart på jiddisch och romska

Språkcentrum jiddisch och Språkcentrum romska arbetar med att ta fram ett kompletterande material till Kulturrådets material Bokstart.

Illustration med två ugglor som sitter på kuddar och läser bok.

Bokstartsugglorna. Illustration: Matilda Ruta.

Om Bokstart

Kulturrådet har ett regeringsuppdrag att främja läsning och stimulera små barns språkutveckling. Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i barns närhet. Så här skriver Kulturrådet om Bokstart:

Bokstart stärker föräldrar i deras betydelsefulla roll för att tidigt stimulera barnets språk och kommunikation. […] En viktig grund är att arbetet utgår från familjens och barnets behov. Källa: Webbplatsen bokstart.se Länk till annan webbplats.

Bokstart på jiddisch och romska

Eftersom situationen för jiddisch och romska kan vara sådan att de vuxna i barnets närhet inte själva kan eller känner sig bekväma med att tala språken vill vi på språkcentrum stötta genom att ta fram ett material med information, tips och råd för att använda dessa språk med barnen utifrån de vuxnas egna förutsättningar. Det första steget är att komplettera Bokstart-materialet med avsnitt om att ta tillbaka ett minoritetsspråk till hemmet. En inspirationskälla är boken Bringing our languages home Länk till annan webbplats. som nyligen gavs ut i en samisk/svensk version av Samiskt språkcentrum Länk till annan webbplats..

Språkmaterial på jiddisch och romska

Nästa steg är att sammanställa och ta fram språkmaterial på språken. Språkmaterialet kan vara barnsånger, ramsor och lekar. Sådant finns förstås redan, men det kan vara svårt som enskild att hitta och få tillgång till det. Språkmaterialet kan också vara ordlistor med viktiga ord och uttryck för vuxna som pratar med små barn. Materialet riktar sig hela tiden till de vuxna, för att de i sin tur ska kunna göra och säga det de vill och behöver i vardagen med sina små barn. Eftersom många av de vuxna kan känna sig osäkra på minoritetsspråket vill vi att allt språkmaterial också ska vara möjligt att lyssna på. En viktig inspirationskälla är de språkpaket/språkmaterial som tidigare tagits fram för samiska Länk till annan webbplats., finska Länk till annan webbplats. och meänkieli Länk till annan webbplats..

Projektfakta

Projektdeltagare

Samverkan
Projektet är knutet till Kulturrådets pågående satsning Bokstart Länk till annan webbplats..

Pågår
2023–2024

Resultat/kunskapsförmedling
Komplettera Kulturrådets material Bokstart med information om att ta in minoritetsspråk i familjen samt med språkmaterial på jiddisch och romska.