Projektet Utställning om romska språket

Ett projekt för att genom en utställning synliggöra och sprida kunskap om romska språket.

I projektet arbetar Språkcentrum romska med att ta fram en utställning om det romska språket. Målet med utställningen är att öka kunskaper om det romska språket. Genom en bred spridning av utställningen i Sverige vill språkcentrumet synliggöra språket och därmed också stärka språkets ställning. I ett första steg kommer utställningen att skickas ut till bibliotek i landet.

Projektfakta

Projektledare
Abedin Denaj, språkfrämjare Språkcentrum romska

Pågår
2023