Projektet Fika på romska

Projektets syfte att ta fram en handbok för hur man anordnar ett språkkafé på romska.

Handboken ska ge olika aktörer stöd och metoder för att starta språkstärkande aktiviteter. Projektet baseras på handboken Fika på finska.

Språkkafé som metod

Språkkafé är en metod för att öka antalet talare eller öka befintliga språkkunskaper hos talare av minoritetsspråket. Att i en trygg miljö få lyssna på och tala sitt språk är grundläggande för att lära sig och utveckla sitt språk.

Det är också en metod som kan få äldre talare av språket att inse hur viktiga de är som ambassadörer för att föra språket vidare till kommande generationer. Språkkafé kan också fungera som mötesplats för olika generationer.

Det är viktigt att skapa en tillåtande miljö som uppmuntrar till att tala sitt språk och där deltagarna känner att de kan tala utan att bli tillrättavisande.

Språkkaféer kan även lära deltagarna mer om kulturen kring språket samt om språkets historia.

Projektfakta

Projektägare
Språkcentrum romska

Pågår
Hösten 2023