Fika på finska

Fika på finska är en handbok för dig som vill starta en samtalsgrupp för alla åldrar. Där kan man förbättra sina språkkunskaper i finska, kanske rent av återta sitt språk.

Omslagsbild: En kopp med kaffe, ett block och en penna på ett skrivbord

Här får du konkreta tips på hur du kan gå till väga som samtalsledare men också en mängd förslag på ämnen att diskutera. Temana kan användas i valfri ordning beroende på gruppens sammansättning, situation och stämning. Syftet med boken är att vara en inspirationskälla för ledaren.

Om författaren

Anne Harbom Jäderlund är född i Helsingfors och är utbildad klasslärare för årskurs 1–6 från Åbo universitet. Hon har under många år arbetat som modersmålslärare i finska, som klasslärare i svenska och som lärare i svenska som andra språk.

”Fika på finska-träffarna är viktiga för mig. De är prestigelösa, vi träffar nya människor och hör nya historier, vi hjälps åt med språket och skrattar mycket” säger Anne Harbom Jäderlund.