Lukukoira Max ja sen kaveri Taksi

Lukukoira Max ja sen kaveri Taksi (Läshunden Max och hans kompis Taksi) är en läsebok som kan användas i modersmålsundervisningen på låg- och mellanstadiet.

Omslag.

Lukukoira Max ja sen kaveri Taksi (Läshunden Max och hans kompis Taksi) är en läsebok som kan användas i modersmålsundervisningen på låg- och mellanstadiet. De olika kapitlen i boken fungerar som bas för övningar och diskussioner.

Med hjälp av materialet kan eleverna utveckla sina förmågor enligt kursplan i modersmål finska som nationellt minoritetsspråk och finska som förstaspråk.

Läseboken kompletteras med ljudfiler till varje kapitel och en lärarhandledning med tips för din undervisning i finska.

Om Lukukoira Max ja sen kaveri Taksi

Läromedlet har tagits fram av Taina Sampakoski. Projektet har fått stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Har du frågor om läromedlet? Kontakta Taina Sampakoski taina.sampakoski@gmail.com.