Sverigefinskt lärarnätverk

Vill du få information om utbildningsfrågor och samverka med andra pedagoger? Gå med i vårt Sverigefinska lärarnätverk!

Är du sverigefinsk lärare eller pedagog i förskola, grundskola eller gymnasieskola? Arbetar du som kursledare för finska kurser i vuxenutbildning? Undervisar du i finska på universitetet?

Genom att anmäla dig till Isofs Sverigefinska lärarnätverk får du information om aktuella frågor och bjuds in till olika evenemang riktade till nätverket. Nätverket samordnas av Nationellt språkcentrum för finska.

Anmäl dig till nätverket

Anmäl dig på sidan Ruotsinsuomalainen opettajaverkosto (information och anmälan på finska).