Kaisan kielikoulu

I Kaisas språkskola (Kaisan kielikoulu) lär sig eleven ord och begrepp som handlar om årets gång, veckodagar, årstider och klockan med skogsfinnen Kaisa Vilhuinen som lärare.

Materialet Kaisas språkskola (Kaisan kielikoulu) passar för nybörjare i alla åldrar, elever som lär sig att läsa och som repetition för de som redan har lite kunskap i finska och elever som behöver extra stöd.

Om läromedlet

Läromedlet är framtaget av Anna-Mari Ojutkangas-Hedlund som är lärare i finska. Markku Huovila har illustrerat. Projektet har fått stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.