Finska för högstadieelever

Omslagsbild.

Finska för högstadieelever är ett häfte för elever i åk 7–9. Här finner man kort information om Finland, lite om Sveriges och Finlands gemensamma historia, om den finskspråkiga minoriteten i Sverige samt om finska språket.

Om läromedlet

Materialet Finska för högstadieelever är framtaget av Anne Harbom Jäderlund, klasslärare åk 1–6 samt modersmålslärare i finska. För layouten svarar David Lundberg. Projektet har fått stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Anne Harbom Jäderlund och David Lundberg har även tagit fram materialet Finska för minisar som vänder sig till yngre barn.