Raja 1809

Läromedlet handlar om hur gränsen mellan Sverige och Finland kom till, och passar elever från årskurs 3 och uppåt.

omslag

Med materialet Raja 1809 (Gränsen 1809) vill vi på ett konkret och roligt sätt beskriva hur gränsen mellan Sverige och Finland kom till. Med bild- och textlappar hjälper vi eleverna att komma ihåg de viktiga detaljerna. Läraren berättar först historien, blandar sedan lapparna och kartorna och eleven återberättar historien med stöd av texterna och bilderna som stödjer minnet. Lärandet sker genom att arbeta tillsammans och materialet liknar ett pussel som gör inlärningen trevlig.

För elever som inte behärskar finska får man använda svenskan, målet är ju att eleven lär sig historia. (Läroplan 2018, finska som nationellt minoritetsspråk, centralt innehåll).

Materialet passar för elever från årskurs 3 och uppåt. I materialet ingår också anteckningar på tavlan och kunskapsprov samt medföljande facit (passar till högstadiet).

För att materialet ska kunna användas som tänkt bör det skrivas ut på enskilda sidor, inte dubbelsidigt. Se över dina utskriftsinställningar inför utskrift.

Om läromedlet

Läromedlet är framtaget av Anna-Mari Ojutkangas-Hedlund som är lärare i finska. Markku Huovila har illustrerat. Projektet har fått stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.