Projektet Ungdomsgrupp romska

Ett projekt för att genom en särskild ungdomsgrupp lyfta fram ett ungt perspektiv på språkrevitalisering inom romska.

I projektet har det bildats en ungdomsgrupp som är knuten till Språkcentrum romska. Gruppen består av romska ungdomar mellan 17–23 år från olika delar av Sverige. Ungdomsgruppens syfte är att bidra med sitt perspektiv till språkrevitalisering och föreslå aktiviteter som är intressanta för barn och unga. Under projekttiden träffas gruppen två till tre gånger per termin.

Följ arbetet på Instagram

Språkcentrum romskas Instagramkonto Länk till annan webbplats. kan du följa ungdomsgruppens arbete, och se intervjuer med några av ungdomarna som deltar.

Projektfakta

Projektledare
Jenni Kay, språkfrämjare Språkcentrum romska

Pågår
2023–2024