Nya pedagogiska filmer på romska

Malmö Ungdomscentral har tagit fram korta filmer på fyra romska dialekter som berättar för barn om barnkonventionens innehåll. Projektet har fått stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Filmerna är ca 2 minuter långa och finns på dialekterna arli, kelderash, lovari och polsk romani. Filmerna tar upp elva artiklar ur barnkonventionen och förklarar vilka rättigheter barnen har enligt konventionen. Filmerna är på romska med svenska undertexter.