Pedagogiska material

Lär du ut romska? Här hittar du digitala pedagogiska material för olika åldrar.

Här hittar du digitala utbildningsmaterial som tagits fram med bidrag till stöd för revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Du kan filtrera listan efter dialekt eller årskurs.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Dialekt
Ålder/årskurs