Pedagogiska material

Lär du ut romska? Här hittar du digitala pedagogiska material för olika åldrar.

Här hittar du digitala utbildningsmaterial som tagits fram med bidrag till stöd för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

 • Fakta om frukt – filmer på romska

  Korta filmer där barn och ungdomar berättar om olika frukter på flera romska dialekter.

 • Mure anglune Paramići

  Mure anglune paramići (Mina första sagor) är ett läromedel för modersmålsundervisning i kelderasch.

 • Romska språkkort

  Romska språkkort i varieteterna svensk romani, kaale, arli, kelderasch och lovara. Språkkorten visar 100 vanliga romska ord, och syftet är att stärka…

 • Språklek med film

  Ett filmpedagogiskt material från Svenska Filminstitutet om film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk i förskolan.

 • Tala, läsa och skriva på polsk romani

  Ett läromedel som vänder sig till elever som läser polsk romani som modersmål. Med hjälp av materialet kan eleverna utveckla sina förmågor enligt kur…

 • Tala, läsa och skriva på romska lovara

  Ett läromedel som vänder sig till elever som läser romska lovara som modersmål. Med hjälp av materialet kan eleverna utveckla sina förmågor enligt ku…

 • Var är Noras pulka?

  Var är Noras pulka? är en digital bok som finns på 17 språk. Boken är lämplig för barn cirka 3–6 år. Barn kan läsa/se texten, lyssna och bläddra sa…

 • Vi berättar om djur – filmer på romska

  Korta filmer där barn och ungdomar berättar om olika djur på flera romska dialekter.