Mure anglune Paramići

Mure anglune paramići (Mina första sagor) är ett läromedel för modersmålsundervisning i kelderasch.

omslag

Mure anglune paramići (Mina första sagor) är ett av de mest omtyckta och använda läromedlen som i många år använts inom modersmålsundervisningen.

Boken gavs ut i tryckt form år 2002 på varieteten kelderasch och några år senare lästes boken in på varieteterna kelderasch, lovari, arli, kale samt på polsk romska. Romska Kulturcentret i Malmö har nu med stöd av Isof omarbetat Mure anglune paramići på dialekten kelderasch till pdf och den går att ladda ner kostnadsfritt här.

Om läromedlet

Läromedlet Mure anglune paramići (Mina första sagor) har tagits fram av Romska Kulturcentret i Malmö. Projektet har fått stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Materialet återfinns också på