Tala, läsa och skriva på romska lovara

Ett läromedel som vänder sig till elever som läser romska lovara som modersmål. Med hjälp av materialet kan eleverna utveckla sina förmågor enligt kursplan i modersmål romska som nationellt minoritetsspråk och romska som förstaspråk.

Årskurs 4–6: Tala, läsa och skriva på romani, dialekten lovara

omslag

Läromedel i romska för årskurs 4–6, dialekten lovara är ett allt-i-ett-läromedel med texter, övningar och grammatik. I tio kapitel tar läromedlet upp både vardagligt liv och romsk kultur och romska traditioner. Alla texter och övningar ges parallellt på svenska och romska för större förståelse och lättare inlärning.

Läromedlet finns även för dialekten lovara, och det hittar du på sidan Tala, läsa och skriva på polsk romani.

Årskurs 7–9: Tala, läsa och skriva på romani, dialekten lovara

omslag

Läromedlet vänder sig till elever som har grundläggande kunskaper i romska lovara. Det är ett allt-i-ett-läromedel med texter och övningar. Materialet ska stimulera elevernas intresse för att samtala, läsa och skriva på sitt modersmål. I åtta kapitel tar läromedlet upp ämnen som familjen, utbildning, arbete, barnkonventionen, massmedia och demokrati. Alla texter och övningar ges parallellt på svenska och romska för större förståelse och lättare inlärning.

Läromedlet finns även för dialekten lovara, och det hittar du på sidan Tala, läsa, skriva på polsk romani.

Om läromedlet

Läromedlen Tala, läsa och skriva på romani för årskurs 4–6 och 7–9 har tagits fram av Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski. Båda har lång erfarenhet som modersmålslärare i romska i Malmöregionen. Projektet har fått stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.