Romska språkkort

Romska språkkort i varieteterna svensk romani, kale, arli, kelderasch och lovara. Språkkorten visar 100 vanliga romska ord, och syftet är att stärka romska barn och ungdomars ordförråd och språkutveckling.

omslag

Språkkorten är framtagna med syftet att stärka romska barn och ungdomars ordförråd och språkutveckling. Språkkorten är enkla och visar 100 olika vanliga romska ord illustrerade med barnteckningar.

Dessa språkkort vänder sig till romska barn och ungdomar som talar varieteterna resanderomani, arli, kelderasch, lovara samt kale. De kan användas av alla, både i romska familjehem och av modersmålslärare i undervisningen.

Språkkort kaale

Materialet består av kort där enkla ord på kale-dialekten visas på ena sidan och samma ord på arli, kelderasch och lovara på den andra sidan.

Här kan du som lärare även ladda ner en pdf med de hundra orden. Varje kort ska ha en fram- och en baksida, så skriv ut dem ensidigt, klipp ut, klistra ihop rätt kaale-ord med rätt baksida och laminera korten, om du vill.

Språkkort resanderomani

Materialet består av kort där enkla ord på den svenska romani-dialekten visas på ena sidan och samma ord på arli, kaale, kelderasch och lovara på den andra sidan.

Här kan du som lärare ladda ner en pdf med de hundra orden. Varje kort ska ha en fram- och en baksida, så skriv ut dem ensidigt, klipp ut, klistra ihop rätt resande-ord med rätt baksida och laminera korten, om du vill.

Om läromedlet

Läromedlet är framtaget av Romska Ungdomsförbundet för att stärka det pågående arbetet med revitaliseringen av romani chib. Projektet har fått stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.