Me djinav romanes

Me djinav romanes – jag läser på romani är ett läromedel på kelderasch. Läromedlet består av traditionella romska sagor som återges i en mer modern form och korta berättelser ur romska liv.

omslag

Me djinav romanes – jag läser på romani återger gamla romska sagor som berättats i tusentals år och helt nya berättelser insamlade och återgivna av romska barn och unga, vuxna och äldre som minns sin barndom.

Berättelserna handlar om allt från första kärleken, bästa familjeresan, drömjobbet, människors fördomar och viljan att vara en del av samhället.

Läromedlet kan användas av barn och unga, i modersmålsundervisningen och av föräldrar som vill ge sina barn en inblick i romernas kultur och rika historia, en helt ny värld för många. Texterna är lättlästa och korta och innehåller såväl gloslista som arbetsuppgifter för läsaren.

Materialet finns för gratis nedladdning på webbplatsen för Romska Kulturcentret i Malmö:

Om läromedlet

Sagorna i boken är nedtecknade och bearbetade av Sissi Jovanovič och berättelserna är insamlade och nedtecknade av Erland Kaldaras Nikolizsson. Illustrationer: Linnéa Elisabeth Johansson. Grafisk form: Torkel Edenborg.

Me djinav romanes – jag läser på romani är utgiven av Romska Kulturcentret i Malmö. Projektet har fått stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.