Språklek med film

Ett filmpedagogiskt material från Svenska Filminstitutet om film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk i förskolan.

Omslagsbild.

Materialet, som är framtaget av Svenska Filminstitutet, introducerar tre filmpedagogiska metoder vars syfte är att underlätta för förskollärare och annan personal att arbeta språkutvecklande med de nationella minoritetsspråken. I materialet ingår lärarhandledning, film med metodhandledning, teknisk handledning, ordlista med QR-koder och en fördjupning om de nationella minoritetsspråken i Sverige.