Lulesamiska – bygg ut ditt ordförråd i renskötselarbetet

Gloslistor på lulesamiska med termer för de aktiviteter som följer renskötselåret. Materialet kan användas vid inlärning av lulesamiska.

Föreningen Jåhkågasska tjiellde har tagit fram gloslistor på lulesamiska med termer för de aktiviteter som följer renskötselåret. Det finns också en beskrivning för hur man säger sitt renmärke.

Med materialet kan alla som vill utveckla sitt ordförråd på lulesamiska. Materialet finns att tanka ner i flera filer. Du kan skriva ut korten och plasta in dem och använda fritt vid inlärningen av lulesamiska.

Om läromedlet

Gloslistorna har tagits fram av föreningen Jåhkågasska tjiellde. Projektet har fått stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.