Jag skriver dina ord

En lärarhandledning i lyrik på lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska.

omslag

Jag skriver dina ord, lärarhandledningen i lyrik passar för elever som har lärt sig att läsa och skriva samiska lite mer. Den kan också användas i undervisningen av yngre elever genom att eleverna lyssnar på sångtexterna och pratar om dem efteråt i stället för göra övningarna skriftligt. Det finns många "hands on"-exempel som gör det lätt att själv prova olika former av poesi och lyrik.

Om läromedlet

Jag skriver dina ord, lärarhandledning i lyrik är framtagen av Jenny Edvardsson. Den lulesamiska versionen är översatt av Barbro Lundholm. Den nordsamiska versionen är översatt av Lea Simma. Den sydsamiska versionen är översatt av Sig-Britt Persson (Pia Persson). Projektet har fått stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.