Alfabetet i samiska språk

Alfabet på de samiska språken finns här tillgängliga för alla som vill lära sig några ord på samiska eller bara ha ett nytt alfabet att sätta upp i klassrummet.

I arbetet med alfabetet har vi tänkt mycket på att påvisa likheten mellan de samiska språken för att stärka oss och visa att samerna är ett enat folk. Alfabetet finns på lulesamiska, nordsamiska, pitesamiska, sydsamiska och umesamiska.

omslag

Om läromedlet

Materialet har tagits fram med stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.