Beapmoeh jïh duedtie

Beapmoeh jïh duedtie är ett praktiskt och temabaserat läromedel för elever med samiska som andraspråk på högstadiet åk 7–9. Häftet handlar om mat och slöjd, eleverna får lära sig ord och uttryck och sydsamiska ortsnamn.

Bokomslag.

Varje tema börjar med ett test av förkunskaper och varje tema avslutas med ett eftertest som visar vad eleven har lärt sig. Sist återfinns en sammanställning av alla ord som förekommer i temana.

Om läromedlet

Läromedlet Beapmoeh jïh duedtie är framtaget av föreningen Saemiestibie. Projektet har fått stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.