Modersmålsdagarna 2024

Den 21 –22 februari 2024 är det dags för Isofs årliga konferens Modersmålsdagarna. Konferensen vänder sig till modersmålslärare i finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Tid: 21–22 februari 2024

Plats: Digitalt, via Zoom

Kostnad: Deltagande är kostnadsfritt, föranmälan krävs.

Anmälan: Via anmälningsformuläret nedan senast den 15 februari 2024.

Modersmålsdagarna 2024 kommer att ske digitalt via Zoom. Vi kommer att presentera ett varierat program med föreläsningar, erfarenhetsbyte och möjlighet till diskussion. Modersmålsdagarna vänder sig till dig som är modersmålslärare i något av de nationella minoritetsspråken. Deltagandet är kostnadsfritt.

Program

21 februari

09.10 – 09.15 Morgonhälsning till deltagarna från skolministern Lotta Edholm

09.15 – 09.30 På gång på Institutet för språk och folkminnen, Generaldirektör Martin Sundin

09.30 – 09.35 Mikropaus

09.35 – 10.20 På gång på Skolverket, Gunnar Stenberg och Modul för modersmålslärare, Anette Bringsén Dahlberg

10.20 – 10.35 Paus

10.35 – 11.10 Vad händer i min kommun/region inom modersmålsundervisningen, utbildningssituationen m.m. deltagarna informerar (föranmälning krävs)

11.10 – 11.15 Mikropaus

11.15 – 12.00 Spel i undervisningen, Olle Linge Universitetsadjunkt i moderna språk och kinesiska, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala universitet

12.00 – 13.00 Lunchpaus

13.00 – 13.45 Spel i undervisningen fortsättning

13.45 – 13.50 Mikropaus

13.50 – 14.05 Samtal i grupper språkvis

14.05 – 14.20 Samtal med Olle Linge

14.20 – 14.25 Paus

14.25 –15.05 Kort om språkcentrumens verksamhet i de nationella minoritetsspråk

15.05 – 15.10 Mikropaus

15.10– 15.30 Samtal i grupper språkvis: Läromedel, verktyg, resurser

15.30 – 15.45 Återsamling

15.45 – 16:00 Sammanfattning, avslutning av dagen

22 februari

09.00 – 09.05 Start

09.05 – 10.00 Nya ämnesplaner för gymnasieskolan, Carina Lützow, Undervisningsråd, Skolverket

10.00 – 10.15 Paus

10.15 – 10.45.00 Samtal i grupper språkvis

10.45 – 11.00 Samtal med Carina Lützow

11.00 – 11.05 Mikropaus

11.05 – 12.05 Vägar till legitimation, Lärares erfarenheter: James Barrett, Iren Horvatne, Silja Levander Teresa Kwiatkowski, Mikaela Rohdin Inledning Skolverket

12.10 – 13.00 Lunchpaus

13.00 – 14.15 Vad händer med de nationella minoritetsspråken vid Lärosäten samt om eventuella insatser inför de nya ämnesplanerna för gymnasieskolan:

  • Laura Lunnevuori, Studierektor Avdelningen för finska Stockholms universitet (för finska)
  • Ingela Valfridsson, FD, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet (för samiska och meänkieli)
  • Rakel Nihlén Studierektor (för jiddisch), Lunds universitet
  • Anna-Mia Bergkvist och Domino Kai (för romska/romani čhib), Södertörns Högskola

14.15 – 14.20 Mikropaus

14.20 – 15.05 Samtal i grupper: Legitimation, utbildning, fortbildning

15.05 – 15.20 Återsamling, sammanfattning

15.20 – 15.25 Mikro paus

15.25 – 15.50 Nya språkprogram från UR som stöd i modersmålsundervisningen, Lisa Wiman UR

15.50 – 16.00 Sammanfattning och avslutning av dagarna

Anmälan