Referensgrupp för språkvård meänkieli

Referensgruppen för meänkieli har en rådgivande funktion gällande verksamhetens inriktning och frågor som berör meänkieli.

Ledamöter

  • Åsa Abelin
  • Anders Emanuelsson
  • Sören Fjellborg
  • Simon Lundmark
  • Kerstin Salomonsson
  • William Torikka