Svenska

Vi ger råd och rekommendationer om den offentliga svenskan, ger ut språkböcker och skrivhandledningar och forskar och sprider kunskap om svenskan och dess utveckling.

Språkvård i svenska bedrivs vid Isofs avdelning Språkrådet i Stockholm. I vårt uppdrag ingår bland annat:

  • Att erbjuda rådgivning i svenska via mejl, telefon och genom språktjänster som Frågelådan Länk till annan webbplats. och publikationer som Svenska skrivregler och Språkrådet rekommenderar.
  • Att som ett led i arbetet att lämna råd och stöd ge ut publikationer, bland annat ordböcker, ordlistor, regelsamlingar, handböcker och andra böcker om språk.
  • Att forska och på vetenskaplig grund sprida kunskaper om svenskan genom publikationer, undervisning och seminarier, och genom att delta i vetenskapliga konferenser både nationellt och internationellt.
  • Att samverka med samarbets- och referensgrupper inom svensk språkvård.

I den svenska verksamheten ingår även underområdena klarspråk, svenska som andraspråk och flerspråkighet och terminologi och fackspråk, vilka du kan läsa mer om på andra sidor.

Rådgivning i svenska

Vi är experter på svenska och svarar på språkfrågor, till exempel om skrivregler, grammatik, uttal, stavning, främmande ortnamn och användning av ord och uttryck. I Frågelådan hittar du svar på vanliga språkfrågor om svenska, och kontaktuppgifter till oss.

 Nyord

Många nyord har sitt ursprung i stora världshändelser och i nya samhällsfenomen. En del ord bildar vi direkt i svenskan, andra importerar vi från andra språk. Språkrådet registrerar nya ord och uttryck i svenskan, liksom nya användningar och betydelser av befintliga ord. Det gör vi året runt, för att kunna svara på frågor om nya ord, följa svenskans utveckling och, som en folkbildande uppgift, visa hur ordbildning och språk fungerar. Den nyordsregistreringen har även resulterat i tre nyordsböcker.

Nyordslistan, som görs i slutet av året, är ett litet urval av de ord som vi tycker bäst speglar året som gått eller som varit särskilt vanliga. Det kan vara ord som uppstått under året. De flesta ord har dock ett par år på nacken, även om de ökat i användning under det senaste året. Listorna publiceras en gång om året här på vår egen webbplats liksom i tidskriften Språktidningen. Publiceringen sker första vardagen efter julhelgen, vanligen den 27 december.

Observera att Språkrådet inte godkänner nya ord, eller för in dem i ordböcker. Ett godkännande kan bara språkbrukarna själva göra genom att använda orden. Om orden sedan blir tillräckligt etablerade i bruket, kan de så småningom ta plats också i ordböckerna.

 Språktjänster

I Språkrådets populära svarstjänst Frågelådan kan du söka svar på vanliga frågor om svenska ord, konstruktioner och skrivregler. I våra nyordslistor kan du leta nyord från de senaste decennierna, och i ordlistan Engelska ord på svenska får du förslag på hur engelska ord kan översättas till svenska eller hanteras i svenska texter.

Projekt och publikationer

Som en del av vår rådgivning ger vi ut skrivhandledningar och språkpublikationer, till exempel Svenska skrivregler och Språkrådet rekommenderar. Vi tar även fram rapporter och publikationer om svenskans användning och utveckling.

Information och kunskapsspridning

Vi informerar om det svenska språket via webbplatsen och sociala medier. Vi gör bland annat dagliga uppdateringar på Facebook och publicerar blogginlägg i Språkrådsbloggen.