Språkrådet rekommenderar

Perspektiv, metoder och avvägningar i språkriktighetsfrågor

Språkrådet rekommenderar

Den här boken handlar om den typ av språkriktighetsfrågor som inte enkelt kan slås upp i ordböcker och skrivregelsamlingar.

Språkriktighet leder lätt tanken till en skiljelinje mellan rätt och fel. Så kan råden användas, men egentligen besvarar de en fråga som kan formuleras annorlunda: Vad räknas som en del av den svenska standardskriftsvenskan?

Redaktör: Maria Bylin & Björn Melander
Utgivningsår: 2023

I den här boken visar vi hur Språkrådet kommer fram till sina svar på mer komplicerade frågor om språkriktighet och standardsvenska. Boken ger exempel på hur man kan arbeta med språkriktighetsutredningar, och är relevant för alla som intresserar sig för språkriktighet. Hur ska man till exempel skriva:

  • hon är klubbens snabbaste simmare/simmerska
  • de/dem som har symptom rekommenderar vi att ta kontakt med sjukvården
  • hon bad arbetskamraterna att förmedla råden till hennes/sin efterträdare
  • de trodde inte att det skulle bli så dyrt/de trodde att det inte skulle bli så dyrt?

De som själva gör språkriktighetsutredningar och ger språkråd får metodinspiration. De som förmedlar råden vidare i skolor och på utbildningar ser hur de är tänkta och i vilka texttyper de är relevanta. De som tillämpar språkråd i sitt skrivande får det lättare när de förstår tankarna bakom råden.

Från och med 1 februari finns den tryckta boken att beställa från Isof och i bokhandeln.