Svenskt teckenspråk – ett läromedel

Ett läromedel för gymnasiet och högstadiet om svenskt teckenspråk.

omslag

Materialet innehåller information om svenskt teckenspråk. Till texten finns också diskussionsfrågor för lektioner. Läromedlet finns i en version för gymnasiet och en för högstadiet.

Materialet är en del av läromedlet Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk, som innehåller information om Sveriges språk och fördjupad information om de fem nationella minoriteterna och minoritetsspråken samt om svenskt teckenspråk. Du hittar alla delarna i läromedlet på sidan Läromedel om Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk.