Kviss om getter

Testa dina getkunskaper!

Vi utgick från boken Geten i Sverige och ställde samman ett kviss om getter.

Getter