Kviss om dialektord från hela Sverige del 1 (del 1)

Vad betyder dialektorden?