Kviss om dialektord från Västerbotten

Vad betyder orden på västerbottniska?

Ordmoln med dialektord från Västerbotten.