Kviss om sydsvenska dialektord

Vad betyder orden?