Kviss om sydsvenska dialektord

  • snore

Ordmoln med sydsvenska dialektord.