Kviss om dialektord från Uppland

Vad betyder orden på uppländska?

Ordmoln med dialektord från Uppland.