Kviss om dialektord från hela Sverige del 2

Vad betyder dialektorden?