Kviss om dialektord från hela Sverige del 2

  • avhål

Ordmoln med dialektord från hela Sverige.