Kviss om dialektord från hela Sverige del 1

  • lämmen

Ordmoln med dialektord från hela Sverige.