Geten i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv

Geten i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv

Forskare från olika områden tecknar här för första gången en bild av tamgetens betydelse och tillvaro i Sverige från stenålder till våra dagar ur ekonomiska, kulturhistoriska, språkliga och veterinärmedicinska perspektiv.

Geten är ett av våra äldsta husdjur och den har genom tiderna haft stor betydelse för folkhushållningen. Ord för bockar och getter har också givit upphov till många språkliga uttryck. Med dagens intresse för närproducerad mat har gethållningen blivit alltmer uppmärksammad. Getens historiska och nutida villkor har hittills varit ganska okända.

Redaktörer: Katharina Leibring, Ingvar Svanberg
Utgivningsår: 2017