Det omöjliga tar lite längre tid

En webbutställning om Märta Tamm-Götlind

Som student deltog Märta Tamm-Götlind (1888–1982) i den internationella rösträttskongressen i Stockholm år 1911 och det blev starten för ett livslångt engagemang i kvinnorörelsen. Hon var aktiv i fredsrörelsen, och engagerad i föreningsliv och politik. Som folkbildare, folklivsforskare och skribent uppmärksammade hon ofta kvinnors liv och villkor.

I Isofs arkiv finns ett stort material som Märta Tamm-Götlind samlade in till folkminnesarkivet, och dessutom delar av hennes efterlämnade samlingar. I den här webbutställningen kan du lära dig mer om Märta Tamm-Götlinds liv och gärning och ta del av arkivmaterial såväl från som om henne.