Det omöjliga tar lite längre tid

En webbutställning om Märta Tamm-Götlind

Kvinnor i långklänning uppställda med banér.

Som student deltog Märta Tamm-Götlind (1888–1982) i den internationella rösträttskongressen i Stockholm år 1911 och det blev starten för ett livslångt engagemang i kvinnorörelsen. Hon var aktiv i fredsrörelsen, och engagerad i föreningsliv och politik. Som folkbildare, folklivsforskare och skribent uppmärksammade hon ofta kvinnors liv och villkor.

I Isofs arkiv finns ett stort material som Märta Tamm-Götlind samlade in till folkminnesarkivet, och dessutom delar av hennes efterlämnade samlingar. I den här webbutställningen kan du lära dig mer om Märta Tamm-Götlinds liv och gärning och ta del av arkivmaterial såväl från som om henne.

 • Filmad föreläsning om Märta Tamm-Götlind

  Här kan du se föreläsningen ”Märta Tamm-Götlind – en stark röst för kvinnokampen och folkbildningen”.

 • Folklivsforskare och folkbildare

  Märta Tamm-Götlind var en engagerad och produktiv folklivsforskare. I Isofs arkiv finns stora mängder material som hon samlade in under årens lopp. 1…

 • Föreningsmänniska och politiker

  Märta Tamm-Götlind var en utpräglad föreningsmänniska och för henne var föreningslivet centralt hela livet.

 • Journalist och författare

  Märta Tamm-Götlind var en produktiv författare och journalist. Hon gav ut flera böcker och medverkade regelbundet i både dagstidningar och tidskrifte…

 • Rösträttskämpe och kvinnosakskvinna

  Märta Tamm-Götlind blev engagerad i kvinnorörelsen redan som barn, och livet ut hade hon ett aktivt engagemang för kvinnors rättigheter.

 • Tidslinje Märta Tamm-Götlind

  Från 1880-talets Södertälje och Stockholm till 1980-talets Uppsala. Här kan du se en tidslinje över Märtas liv.