Matkultur på Öland

Bruna bönor från Glömminge, sviskongröt från Runsten eller varför inte äkta Ölandskroppkakor från Högby? Här hittar du några äldre Ölandsrecept från våra arkiv.

Kroppkakor på fat.

Bland recepten finns till exempel hvardags-kroppkakor och äkta Ölandskroppkakor.

På Isofs temawebb Matkult.se sätts kulturarv kopplade till mat, dryck och måltider i fokus. Där finns bland annat äldre recept från arkiven, röster och berättelser om mat och måltider och kunskap om jordbruk, fiske, växter, matframställning och mycket, mycket mer. På Matkartan kan du söka efter recept, berättelser och arkivmaterial från just ditt område (till exempel Öland Länk till annan webbplats.).

I Isofs samlingar går det att hitta flera bevarade recept från Öland. Några av dem finns publicerade på Matkult. Recepten är nedtecknade under första halvan av 1900-talet, men har med stor sannolikhet lagats av ölänningar betydligt längre än så.

Smaklig spis!

Recept ur arkivet från Öland