Berättelser om Göteborg

I vårt arkiv finns många berättelser som rör människors liv och leverne, från mitten av 1800-talet fram till i dag. Här finns flera olika former av berättelser, till exempel sagor och sägner, men också levnadshistoriska berättelser – berättelser om människors egna erfarenheter, tankar och minnen – som beskriver livet i vardag och fest, och samtidigt ger bilder av samhället och tidsandan.

Vi bevarar de äldre samlingarna men skapar också kontinuitet genom att bygga på arkivet med dokumentation av vår egen samtid. Här kan du ta del av berättelser insamlade under olika tidsperioder!

Läs mer om Isofs arkiv

Du kan läsa mer om Isofs arkivsamlingar, och om insamling och dokumentation, på sidorna Arkiv och insamling: