Kviss om amerikasvenska

Förstår du amerikasvenskan?

I amerikasvenskan utvecklades ett eget ordförråd. Här har vi samlat några amerikasvenska ord och uttryck som dyker upp i Isofs inspelningar. Vet du vad de betyder?

Kvinna pratar i mikrofon som sträcks fram av intervjuande man.

Svenskättlingen Belle Storm intervjuas av dialektforskaren Folke Hedblom i Rockford år 1966. Arkivet gjorde flera inspelningsresor till svenskbygderna i Amerika och i Isofs arkiv finns en stor samling med dokumentation av svenskamerikanernas språk och folkkultur. Foto: Torsten Ordéus (Isof, ULMA Sv-Am 1966:1:11).