Från mun till mun

Det finns mycket i arkivets samlingar som skulle passa in under rubriken ”Från mun till mun”. Här har vi valt att lyfta fram två teman. Det första handlar om ordspråk, ordstäv och talesätt med exempel från Göteborgsområdet. Det andra är gåtor som här visas genom en bok med gåtor insamlade av skolbarn vid Åkereds folkskola i Västra Frölunda år 1918.

Barn med röd hätta.
Glaspärlsmycken.