Vårt lands flitigaste folkminnessamlare

En webbutställning om Karl Gösta Gilstring och hans folkminnessamling

Årshjulet, sagor och sägner, seder och bruk, ordspråk och talesätt. Folklivsforskaren Karl Gösta Gilstring ägnade sitt liv åt att teckna upp folkets historia. Här kan du läsa mer om hans efterlämnade samling.