Skidlöparna Skade och Ull

Gustav Vasa och hans skidande dalkarlar i all ära, men de är inte våra första namnkunniga skidåkare. Dem hittar vi långt bort i vår mytiska forntid.

Två gestalter i den fornnordiska mytologin är nämligen kända som skickliga skidåkare: jättinnan (eller gudinnan) Skade och guden Ull. Islänningen Snorre Sturlason skriver om dem båda i verket Snorres Edda som skrevs på 1200-talet och är en slags handbok i skaldekonsten och samtidigt en lärobok i nordisk mytologi.

Skade – skidgudinnan

Skade (Skaði) anges vara dotter till jätten Tjatse som dräptes av gudarna. När hon beger sig till gudarna för att kräva bot för detta får hon som förlikning en av gudarna som make. Om Skade säger Snorre: ”Hon färdas ofta på skidor och jagar djur med båge. Hon kallas skidgudinnan eller skiddisen”. Flera forskare har antagit att Skade från början varit en samisk gudinna. Anledningen till det är dels att myterna om henne lokaliseras till norra Skandinavien, dels att skidor har spelat en framträdande roll i samernas livsföring.

Ull – en god skidlöpare

Även guden Ull (Ullr) beskrivs i Snorres Edda som en skicklig skidåkare: ”Han är en så god bågskytt och skidlöpare att ingen kan tävla med honom”. Annars är inte så mycket känt om Ull, annat än att han verkar haft en ansenlig betydelse i fornnordisk tid. Om detta vittnar framför allt ortnamn där gudens namn ingår, till exempel Ulleråker, Ullvi och Ultuna.

Skidåkande i tusentals år

Även om Skade och Ull hör till mytologins väsen, har de gott om skidåkarfränder i sin egen samtid. Sägnerna om dem vittnar om att det fanns en allmän användning av skidor i samband med jakt. På en runsten i Uppland finns en avbildning av en skidåkare med pilbåge från omkring år 1050. Skidor nämns också flera gånger i medeltida texter, och de tycks ha använts både i jakt och som idrott.

Men längdskidåkning fanns i Skandinavien även långt innan vikingatiden. Den så kallade Kalvträskskidan som hittades tillsammans med en trästav utanför Kalvträsk i Skellefteå tros vara omkring 5 200 år gammal. 

Mer om skidåkarna Skade och Ull

Texten på den här sidan bygger på en längre text i Folkminnesbloggen. Läs hela inlägget på sidan Skade och Ull – två mytiska skidlöpare i Norden.

Bilder föreställande kvinna på skidor och man på skidor.

Jättinnan (eller gudinnan) Skade och guden Ull i den fornnordiska mytologin beskrivs båda som skickliga skidåkare. Till vänster syns Skade som hon avbildas i boken ”Asgard Stories: Tales from Norse Mythology” (Foster 1901), och till höger syns en bild på Ull från en isländsk handskrift från 1700-talet.

”Ulliga” ortnamn

Gudanamnet Ull ingår i flera ortnamn i Sverige. Här tar vi hjälp av Svenskt ortnamnslexikon och berättar om tre av dem.

Ulleråker och Ultuna i Uppland

Ulleråkers härad har namn efter en samlingsplats, betygad som tingsplats under medeltiden. I namnet ingår genitiv Ullar av gudanamnet Ull och -åker. Även namnet Ultuna i Bondkyrka socken vittnar om kult ägnad åt guden Ull.

Ullvi i Västmanland

Namnets förled innehåller gudanamnet Ull och dess efterled vi ’helig plats, kultplats’.

Källa: Svenskt ortnamnslexikon