Vallonbruken

En webbutställning om språk och folkminnen i vallonbruken

Under 1600-talet flyttade drygt tusen arbetare med familjer från Vallonien till de uppländska järnbruken. På de stora bruken kom de invandrade vallonerna att under flera generationer behålla sin kultur, sina seder och bruk, sitt språk, sin reformerta kristendom och sina släktnamn. Här tittar vi närmare på människor, språk, namn och kultur vid vallonbruken.

All rymden tycks uppfylld av mullrande toner,
och ändlös är raden av svarta valloner,
de sotiga järnmän, som troget
i härdarnas hetta stått,

som vände sin smälta så lätt som en fjäder,
när eldsplintet fräste mot förskinnens läder,
som vigde sin gärning åt järnet,
åt järnet på ont och gott.

Ur dikten Walloner skriven av Olof Thunman (1879–1944) år 1919