Arkivmaterial om bruken

Vill du gå direkt till källorna om vallonbruken? Här hittar du information om arkivmaterial från Isof och Riksarkivet.

Vallonerna har studerats av många olika forskare: etnologer, historiker, ekonomer, rasbiologer. Den speciella kulturen vid de uppländska bruken har varit föremål för ett omfattande intresse och har resulterat i en stor mängd publikationer.

Från Isof

På dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala finns ett stort material med folkminnen från tio olika vallonbruk i Uppland, insamlade av Märta Tamm Götlind under 1930- och 40-talen. Det finns också flera arkivuppteckningar från Vilhelm Bergström från Österby, som uppmuntrades av Märta Tamm Götlind att ta förnyad kontakt med ULMA, efter att en gång hoppat av som meddelare.

Stora delar av materialet finns digitaliserat och då hittar du det länkat direkt här på sidan.

Märta Tamm Götlinds bruksundersökningar i Uppland

Dannemora gruva

  • ULMA 21255

Forsmarks bruk, Valö

Gimo bruk, Skäfthammar

Hargs bruk

Länna bruk, Almunge

Lövsta bruk, Österlövsta

Söderfors bruk, Söderfors

Ullfors bruk, Tierp

  • ULMA 31434
  • Kolning vid Ullfors, ULMA 20996

Vattholma bruk, Lena

Älvkarleö bruk, Älvkarleby

Österbybruk, Film

Vilhelm Bergströms uppteckningar från Österbybruk

Övrigt

Från Riksarkivet

Bruksarkiv på Riksarkivet

För att få mer information rörande de bruksarkiv som förvaras på Riksarkivet i Uppsala går det att gratis ladda ner en vägledning till bruksarkiven i Riksarkivets webbutik:

Den 20 maj 2022 hölls vid Riksarkivet i Uppsala ett digitalt lunchföredrag med rubriken Bruksarkiv ‒ vad innehåller de och hur kan de användas?. Det inspelade föredraget hittar du på Riksarkivets Youtubekanal: