Lektionsmaterial om vallonbruken

Välkommen till Isofs lektionsmaterial om vallonbruken!

Lektionsmaterialet vänder sig till dig som är lärare i årskurs 4–7, och är tänkt att kunna användas i SO-ämnena.

Materialet passar bra på storbildsskärm för diskussion i helklass om man har möjlighet. Annars kan eleverna själva eller i grupp gå igenom de olika webbsidorna. Varje webbsida avslutas med en knapp för att gå vidare till nästa del.

Innehåll

Materialet består av sju delar. Här kan du titta på samtliga delar:

Extra material: kartor till del 6

I del 6, Var bor eldvaktaren Mats Thun?, ska eleverna titta och hitta på en gammal karta över Gimo bruk. Här hittar du kartan och den fullständiga listan över numren på kartan som pdf:

Kartan med tillhörande listor är hämtad från Lantmäteriets historiska kartor. Eftersom listan är handskriven med 1700-talsstil kan den vara svår att läsa för eleverna, men skriv gärna ut några exemplar och prova! Den är bra att ha i handen när ni tittar på kartan.

Lgr22: Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800, centralt innehåll:

- Likheter och skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper i ståndssamhället.

- Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och kartor, kan berätta om det förflutna.

Använd knappen nedan för att komma till lektionsmaterialet om vallonbruken: