Språkliga råd runt Vasaloppet

När man skriver om Vasaloppet finns det några språkliga råd att ta med sig på vägen.

Frågorna och svaren är hämtade från språktjänsten Frågelådan Länk till annan webbplats.. När svaren är redigerade eller kortade finns länk med till det fullständiga svaret.

Vid målet för Vasaloppet står det ”I fäders spår för framtids segrar”. Varför hör man ibland fädrens i stället?

Svar: Vasaloppet hade premiär 1922. Året efter, 1923, komponerades den kända devisen ”I fädrens spår för framtids segrar” av Gustav Ankarcrona, en framträdande kulturpersonlighet i sekelskiftets Sverige, boende i Leksand.

Formen fädren var en dialektal form som uppkom genom att man tappade ändelsen i fädrena, som i äldre tid varierade med fäderna som bestämd form plural. Den kan också ha påverkats av former som fönstren, mönstren. Formen fädren kom felaktigt att uppfattas som den historiskt riktiga formen, och den började under 1700-talet och 1800-talets första hälft därför att spridas i högtidliga texter, inte minst hos de fosterländska diktarna. Formen försvann långsamt från 1800-talets mitt och framåt. Den levde dock kvar en tid i poesi och i religiösa och andra högtidliga sammanhang, i synnerhet i betydelsen ’släktfäder’, ’stamfäder’.

Formen fädren kritiserades av språkvetare redan långt innan Ankarcrona myntade loppets devis. År 1948 moderniserade man den till fäders.

Så vilka fäder är det då som avses? Jo, fäder kan förstås betyda ’pappor’, men här är betydelsen snarast ’förfäders’ eller ’tidigare släktleds’.

Varför ser man Vasaloppet stavat med både stor och liten bokstav?

Svar: Namn på tävlingar skrivs som regel med stor bokstav: Vasaloppet, Vansbrosimningen. Också formvarianter skrivs med stor bokstav, om det är just de aktuella tävlingarna som avses: flera Vasalopp, Vansbrosimmet etc.

Man kan dock förstå att många tvekar inför konstruktioner med inte minst Vasaloppet, eftersom detta lopp blivit en sådan institution att det nästan uppfattas som en typ av tävling eller rentav som en svensk samhällsinrättning. Det ser man bland annat i exempel som barnens vasalopp, som anordnas av många skolor. Namnet används också ofta överfört: Att skriva boken var ett riktigt vasalopp i författande. När det används i överförd betydelse skriver man med liten bokstav.

Varför skriver man Gustav Vasa när han själv inte skrev det så?

Svar: Namn på äldre historiska kungligheter normaliseras i stavningen. Man skriver Gustav Vasa eller Gustav I oavsett hur hans namn skrevs på sin tid (Gustaf, Gustaff, Götstav, Gösta). Fler exempel på normaliserade former: Karl XII, drottning Kristina, Kristian X, Karl XIV Johan. Namn på utländska regenter skrivs i hävdvunnen svensk form, när sådan finns. Exempel: Ludvig XIV (inte Louis), Maria Stuart (inte Mary) och Peter den store (inte Pjotr).

Observera att denna regel endast gäller historiska regenter – namnen på sentida och nu levande regenter omstavas inte.

Läs hela svaret i Frågelådan: Ändras svenska kunganamn då kungen i fråga avlidit? Länk till annan webbplats.

Du kan läsa mer om namnet Gustav Vasa på sidan Namnen Gustav Vasa och Vasaloppet.

Varför stavas blåbärssoppa med två s men nyponsoppa med ett?

Det s som står i fogen mellan två ord i sammansättningar brukar kallas för foge-s. Det finns mönster för när det ska sättas ut, och ett sådant mönster är att efterled som börjar på s eller sje-ljud får foge-s, till exempel just blåbärssoppa och blåbärssylt.

Det tydligaste mönstret när foge-s sätts ut i sammansättningar är annars när det första ordet i sig är en sammansättning. Blåbärspaj består av blåbär + paj, och eftersom blåbär i sig är en sammansättning, blå + bär, sätter vi ett s efter blåbär. Detta till skillnad från sammansättningen bärpaj, som inte får s i fogen. På samma sätt får Vasaloppsvinnare ett foge-s.

Sammansättningar där förledet slutar på -het, -skap, -(n)ing, -lek eller -dom får också foge-s: tävlingsledare, vallningsbod.

Det finns även andra mönster som ger foge-s och en hel del avvikelser. Läs mer om detta i det fullständiga svaret i Frågelådan: När ska det vara ett s i en sammansättning? Länk till annan webbplats.