Vallonnamnen lever kvar

De invandrade vallonerna kom med ett eget namnskick som levde kvar i många generationer. I dagens svenska namnflora finns flera efternamn med vallonskt ursprung: de Geer, Drougge, Gauffin, Hübinette och Sporrong är några kända exempel.

Två målade porträtt.

Industri- och köpmannen Louis De Geer (förnamnet även skrivet Lodewijk, Lovis eller Louys) från Liège i Vallonien köpte på 1640-talet Lövstabruk och flera andra uppländska bruk. Till höger syns hans son och namne Louis de Geer den yngre. De Geer är ett av de vallonska släktnamn som levt kvar och i dag finns ett par hundra människor i Sverige med det efternamnet.

De vallonska namnen

Språkligt sett är vallonnamnen inte enhetliga. Vallonien, som låg i södra delen av nuvarande Belgien, var flerspråkigt och de valloner som invandrade till Sverige under första halvan av 1600-talet hade namn av olika ursprung. De flesta hade sin grund i vallonska dialekter, till exempel Magnette och Goffin, men det fanns också nederländska namn som Tillman.

Till skillnad från Sverige hade Vallonien på 1600-talet ett namnskick med mer etablerade släktnamn (i Sverige var det först på 1800-talet som ärftliga släktnamn blev vanligt, något du kan läsa mer om i kunskapsbanken om personnamn).

De vallonska släktnamnen kunde till exempel vara bildade efter ursprungliga dopnamn (Pira efter förnamnet Pirard), yrke (Bouvier ’boskapsuppfödare, kofösare’), geografiskt ursprung (Dubois ’från/vid skogen’) eller personliga egenskaper (Lemaigre ’den magre’).

Vallonernas namn i Sverige

För många blev släktnamnen viktiga för identiteten i Sverige, både till en enskild familj och till gruppen valloner. Även förnamnen har säkert spelat stor roll; förnamn som Adam och Toussaint, som var avvikande från den svenska omgivningen, kunde föras vidare till senare generationer även i släkter som hade mist sina släktnamn.

I det nya hemlandet anpassades släktnamnet efter det svenska språkets stavning och uttal. En del namn har också ändrats flera gånger under historiens lopp. Ett sådant exempel är Boivie/Befwe, ett namn som i svensk form har uttalas ”Beve” eller ”Bäve” men där man i dag även kan höra ”Bojve”. 

Några vallonnamn och deras ursprung

Vallonernas namn är titeln på en klassisk uppslagsbok av Erik Appelgren (1968). Bokens omfångsrika undertitel redogör för vad det handlar om: ”De äldsta valloninvandrarnas fullständiga namn, yrke, årtal, arbetsplats och ursprungsort. Genealogiska uppgifter om de äldsta vallonerna. Namnens uttal och etymologiska tydning. Redogörelse för franskt och holländskt namnskick. Namnens förändringar i Sverige”.

Här nedan tar vi hjälp av boken Vallonernas namn och SCB:s namnstatistik Länk till annan webbplats. och tittar närmare på några vallonnamn i den svenska namnfloran.

Om vallonnamnen

Bayard

Första kända namnbärare i Sverige: Masmästaren Jacques Bayar och hans söner Henri och Jean i Lövstabruk år 1628.

Betydelse: Avledning av bai ’ljusbrun, rödbrun’.

Antal namnbärare i Sverige 2021: 102

Tillman

Första kända namnbärare i Sverige: Smältarmästarna Clas Tylman och Gottfrid Tilman i Löfsta bruk år 1640–1661.

Betydelse: Av förnamnet Til(l)man, som i sin tur är en smekform av förnamnet Tilo.

Om namnet: Har i Sverige funnits i många olika stavningsvarianter, till exempel Tillman, Thillman och Tilman.

Antal namnbärare i Sverige 2021: 758 (Tillman), 28 (Thillman), 15 (Tilman), 5 (Thilman)

Sporrong

Första kända namnbärare i Sverige: Smältare Bertrand Sporon i Finsprång år 1625.

Betydelse: Från sporon ’sporre’ (motsvarande franskans éperon).

Om namnet: Har i Sverige funnits i många olika stavningsvarianter, till exempel Sporrong, Sporron och Sporre.

Antal namnbärare i Sverige 2021: 467 (Sporrong), 41 (Sporron), 14 (Sporring)

Pira

Första kända namnbärare i Sverige: Plåtsmeden Jean Pyra i Finspång år 1629.

Betydelse: Försvenskad form av Pirard som är en avledning av förnamnet Pierre.

Antal namnbärare i Sverige 2021: 150

Monier (Monie)

Första kända namnbärare i Sverige: Kolaren Servas Monier i Åkers bruk år 1633.

Betydelse: Av meunier ’mjölnare’.

Antal namnbärare i Sverige 2021: 116 (Monie), 11 (Monier)

Lambert

Första kända namnbärare i Sverige: Jan Lambert, räckare vid storhammaren i Norrköping år 1628.

Betydelse: Identiskt med förnamnet Lambert som var populärt i Vallonien efter en biskop i Maastricht.

Antal namnbärare i Sverige 2021: 142

Hubinet (Hybinette, Hübinette)

Första kända namnbärare i Sverige: Skogshuggare Jan Hubinet i Finspång år 1629.

Betydelse: Avledning av förnamnet Hubert.

Om namnet: Har i Sverige funnits i många olika stavningsvarianter med och utan ett tyskt ü. Den vanligaste varianten är Hübinette.

Antal namnbärare i Sverige 2021: 541 (Hübinette), 56 (Hybinette), 44 (Hybbinette), 32 (Hübenette).

Goffin (Gauffin)

Första kända namnbärare i Sverige: Skogshuggarmästare Thomas Goffin i Åker år 1621 (kallades även sanssouci ’den sorglöse’).

Betydelse: Bildat från förnamnet Gudo-frithu > Godefroid > Goffin.

Om namnet: I dag är Gauffin den vanligaste stavningsvarianten i Sverige.

Antal namnbärare i Sverige 2021: 649 (Gauffin), 59 (Goffe), 11 (Goffin)

De Geer

Första kända namnbärare i Sverige: Bruksförvaltare Mathieu de Geer i Finsprång år 1626. Året därpå kom den kände brukspatronen Louis De Geer till Sverige.

Betydelse: Ursprungsnamn som betyder ’från Geer’. Geer är namnet på en å och en by i Vallonien.

Antal namnbärare i Sverige 2021: 195

Dubois

Första kända namnbärare i Sverige: Masmästaren Jan du Boy i Åker år 1624.

Betydelse: Från vallonskans du bois ’från skogen’.

Om namnet: I Sverige har det funnits flera stavningsvarianter på namnet, bland andra Dubois, du Bois, Duboo med flera.

Antal namnbärare i Sverige 2021: 149 (Dubois), 14 (Du Bois)

Drougge

Första kända namnbärare i Sverige: Hammarsmeden Peter Lovisson Drougge i Söderfors bruk år 1728.

Betydelse: Ursprungligare Droguet som är en diminutivform av förnamnet Drogue, som är en romansk form av det germanska namnet Drogo.

Antal namnbärare i Sverige 2021: 331

Boivie, Befwe

Första kända namnbärare i Sverige: Skogshuggaren Pier Bevi i Norrköping år 1629.

Betydelse: Betyder ’bayrare, person från Bayern’.

Om namnet: Namnet var ursprungligen Baivy/Bevy och har med tiden ändrats till Bove/BoviBoevi/Boivi Boivie/Befwe. I Sverige finns namnet i dag i varianterna Boivie, Befwe, Bäfve och Béve.

Antal namnbärare i Sverige 2021: 144 (Boivie), 10 (Befwe), 38 (Bäfve), 24 (Béve)

Namnskick vid Österby bruk

I en arkivuppteckning från 1896 (ULMA 303:594) beskriver Bengt Hesselman, som senare blev professor i nordiska språk, personnamnsskicket vid Österby bruk i Uppland. Här kan du läsa uppteckningen både i original Pdf, 676.3 kB. och som renskrift Pdf, 27.7 kB..

Uppteckningen ger oss en liten inblick i hur folk omtalades till vardags, till skillnad från hur de antecknades i officiella sammanhang. Utifrån uppgifter som huvudsakligen lämnats av meddelaren H. Ström delar Hesselman in omtalssätten i olika kategorier, som har det gemensamt att de identifierar via fadern, t.ex. ”Salmons Jakob”, ”Hubinets Lotta” och ”Sadelmakar Anders”. Vi får upplysningen att öknamn var vanliga men vi får endast två exempel, som är rätt oklara.

Vi får även uttalsangivelser för en del vallonska släktnamn, vilka i flera fall är mer försvenskade än de uttal som anges i boken Vallonernas namn av Erik Appelgren. Vi får tryck på första stavelsen i Hubinet (Hybbene), Pousette (Puse) och Tissier (Tissi) och till råga på det uttal med avslutande ‑ing i Gauffin (Gåffing).

Invandring och namnflora

Migration har i alla tider påverkat namn och namnskick i olika delar av världen. I kunskapsbanken I rörelse kan du läsa mer i ämnet under temat Namn i rörelse:

Källor och lästips

Erik Appelgren (1968): Vallonernas namn: de äldsta valloninvandrarnas fullständiga namn, yrke, årtal, arbetsplats och ursprungsort. Stockholm.

Lennart Ryman (2002): Salanus, Tunström och Sporrong. Tillnamnsbruk och framväxten av släktnamn i Uppland. Anthroponymica Suecana, 13. Umeå.

Jean Germain (2002) Vallonskt namnskick och svenska valloner. I: Valloner – järnets människor. Red: Anders Floren & Gunnar Ternhag.

SCB:s namnstatistik Länk till annan webbplats.

Sällskapet Vallonättlingar: Släktlista med släktnummer Länk till annan webbplats..